Watertown Tours :
Wuzhen Tours
Zhujiajiao Tour
Suzhou Tour
Luzhi Tour
Xitang Tour
Hangzhou Tours:
Hangzhou City Tour
One Day Tour
2-4 Days Tour
Tours Over 5 Days
Attractions :
West Lake
Linyin Temple
Song City
Meijiawu Tea Garden
Six Harmonies Pagoda
Transfer Service :
Shanghai--Hangzhou
Hangzhou--Suzhou
Railway Transfer
Airport Transfer
Car rental Service
  Hangzhou has several famous snack streets, such as He Fang Jie (Qing He Fang), He Dong Lu, Jing Zhou Lu, Wu Shan Lu, Gao Yin Jie, etc. There you can find traditional Hangzhou snacks as well as snacks from other provinces. Here are some references.
  He Fang Jie (Qing He Fang)
  This is the most famous snack street in Hangzhou, all the food here would charge no more than CNY10 per each, you can have a little bit of every snack to have a good experience of the local snacks. There are some other kinds of stores on the street:
  Traditional Chinese medicine: Hu Qing Yu Tang, Fang Hui Chun Tang, Ye Zhong De Tang, etc.
  Tea Houses: Tai Ji Cha Lou, Da He Cha Dao Guan, Weng Long Sheng Cha Zhuang, etc.
  Antiques: Rong Bao Zhai, Ya Feng Tang, Hua Bao Zhai, etc.
  Traditional Handicraft: Ou Ye Dao Jian, Xi De Bao, Wang Xing Ji Shan Zhuang, Long Quan Qing Ci, Wu Yue Ren Jia, Zhang Xiao Quan, etc.
  Restaurants: Kui Yuan Guan, Xi Le Yuan, Zhuang Yuan Guan Noodle Shop, Jing Yang Gang, Wang Run Xing, etc.
  Location: Near Wu Shan Square.
  Bus Routes: B支3, Y6 观光6, 8, 13, 59, 71, 87, 190, 195, 198, 208, 216, 280, 284, 301, 308, 404, 510, 522, 537, 801, 808, 834 to Gu Lou Stop.
  He Dong Lu Snack Street
  Many restaurants has gathered here, especially in the area near Chang Ban Xiang, here you can find cuisines from all over Zhejiang Province, the best part is the Wenzhou seafood. Location: Near Zhao Hui Wen Hua Gong Yuan
  Bus Routes: J1, 19, 30, 38, 44, 45, 57, 58, 67, 218, 316, 807, 826 to Zhao Hui Wu Qu Stop.
  Jing Zhou Lu Snack Street
  This is a new snack street in Hangzhou, it is located in the western part of Hangzhou. Some restaurants are decorated in different styles and they are famous for their flavor dishes. There is one thing that the transportation is not convenient to get there.
  Location: Near Wen Er Xi Lu.
  Bus Routes: 81, 86, 194, 199, 221, 310, 349, 804 to Wen Er Xi Lu Jing Zhou Lu Kou.
  Gao Yin Jie
  Gao Yin Jie is beside He Fang Jie, there are many flavor restaurants on the street. Different from He Fang Jie, there are little food stalls here. Most of the dining places are well decorated restaurants, some are of traditional Chinese styles. The most famous restaurant here is called Huang Fan Er (皇饭儿). For visitors, better go there at non-dining time, since there would be many people.
  Location: Parallel to He Fang Jie.
  Bus Routes: 8, 60, 195, 208, 216 at Gao Yin Jie Dong Kou.
  Jin Jiang Seafood Snack Street
  This snack street would be in its best in summer. Here you can find fish-head from Thousand Islet Lake, Sea Baby Clams from Zhou Shan, Fresh Oyster from Zhanjiang, Crown Prince Crab from Fujian and Sea Mullet from Xiangshan. The ingredients are all freshly transported from their origin places.
  Location: Near Xing Long Lu.
  Bus Routes: 14, 20, 39, 44, 59, 60, 71, 202, 216, 516, 836, 864 to Jin Jiang Cun.
  Bao Chu Lu Snack Street
  Located at the north side of West Lake, Bao Chu Lu is now a famous snack street in Hangzhou. With its good position and flavor restaurants, this street is attractive to visitors. Location: Near the joint of Shu Guang Lu and Ti Yu Chang Lu.
  Bus Routes: Y4, Y5, 16, 28, 49, 66, 92, 228, 282, 807, 830, 841 to Song Mu Chang, 6, 11, 17, 25, 36, 73, 221, 841 to Bao Chu Lu.